blanco

melodie.moonpub.net

de populaire muziek & haar deuntjes uitgelicht

Robert Johnson – crossroad blues
Robert Johnson speelt de banjo


Een legende is een verhaal dat begint waar het mythische trekken begint aan te neemt. Legendes ontstaan wanneer mensen verhalen navertellen en er details aan toevoegen die in het geheel niet waar zijn. Vaak zijn deze details afkomstig van de spirituele of religieuze overtuigingen van de vertellers.


We kennen veel legendes over mensen die echt bestaan hebben. En 1 van hen is Robert Johnson. Johnson leefde begin 1900 in de Mississippi-delta. Hij begon met muziek te maken – gitaar – toen hij nog vrij jong was, maar iemand scheen enige interesse voor zijn spel te tonen. Son House, die wel een getalenteerde bluesmuzikant was, zei ooit tegen Johnson: “Leg die gitaar maar neer…, je maakt mensen knettergek met dat gejengel van jou!”

Maar Robert Johnson legde de gitaar niet neer. Hij bleef oefenen, maar hoe hard hij ook probeerde, zijn spel leek niet te verbeteren . Op een dag verdween Johnson. Niemand kon vertellen waarheen hij vertrokken was en het kon ze ook weinig schelen waar hij dan wel uit mocht hangen. Ongeveer zes maanden lang was de Mississippi Delta vrij van zijn lawaaierige gitaarspel.

Dat is waar de legende van Robert Johnson en het kruispunt begint.

De legende verhaalt dat Robert Johnson tijdens die periode van afwezigheid op een avond naar het kruispunt ging van twee snelwegen in de Mississippi Delta. Daar moet hij voor langere tijd hebben staan wachten op iets. Precies om 12 uur middernacht verscheen er een grote man geheel in het zwart gekleed. Degenen die de legende geloven, zeggen dat de man in het zwart de duivel was.

Robert Johnson smeekte de duivel om van hem een getalenteerde muzikant te maken. De duivel wilde daar wel voor zorgen echter op één voorwaarde . Hij zou hem de grootste bluesmuzikant ter wereld te maken in ruil voor Johnson’s ziel. Zonder daar veel bij na te denken stemde Robert Johnson toe.

En jawel, toen Robert Johnson terugkeerde in de muziekscene van de Mississippi Delta , was hij een getalenteerde bluesmuzikant . Hij kon zingen, muziek schrijven en zelfs fantastisch gitaar spelen! De mensen konden zweren dat wanneer hij speelde ze TWEE gitaren konden horen. Het publiek begon rond te kijken wie dan wel die tweede gitarist was die met hem meespeelde maar niemand heeft natuurlijk ooit die tweede gitarist gezien. En zo kwam het dat velen dachten dat het de duivel zelf moest zijn die naast Johnson staande, onzichtbaar, meespeelde. Anderen geloofden dat Johnson op de een of andere manier nu in staat was om 1 gitaar als twee te laten klinken.

Hoeveel van deze Robert Johnson legende is waar? Het verhaal van mensen die deals sluiten met de duivel komt veel voor in legendes. De meeste mensen gaan er dan ook vanuit dat dit deel van het verhaal verzonnen is.

Dat neemt niet weg dat Johnson inderdaad een geweldige blueszanger was. De opnames va hem gemaakt bewijzen dat. In 1938 werd hij door een muziekscout uit New York uitgenodigd voor een groot concert in Carnegie Hall. Maar helaas, tegen de tijd dat de uitnodiging de Mississippi Delta had bereikt, was Robert Johnson overleden. Hij was pas 27, en dus 1 van de eerste slachtoffers van de 27 Club

Wat is er werkelijk gebeurd met Robert Johnson op het kruispunt ? Er zijn mensen in Mississippi  die je nog steeds zullen vertellen dat hij zijn ziel heeft ingeruild om een geweldige blueszanger te worden. Anderen menen dat Robert Johnson nooit naar dat kruispunt is afgereisd. Wat Johnson zelf betreft, hij heeft er wel over gezongen zong  “ik ging naar het kruispunt, en viel daar op mijn knieën neer”, dus tja, wie zal het zeggen…
Click to listen highlighted text!