De ezel en het schoothondje

Er was eens een Meester die een Ezel en een Schoothondje had.
Hij zag zijn Schoothondje het liefst van al, en hij gaf het
lekkere hapjes, streelde
het en sprak er tegen. Elke dag
wanneer
de Meester thuis kwam liep het Schoothondje
kwispelend naar hem toe,
sprong op zijn schoot en likte
zijn handen
en zijn gezicht.

De Ezel was niet tevreden toen hij dit zag. Alhoewel hij genoeg
eten kreeg,
moest hij toch hard werken; en daarbij kwam nog
dat zijn Meester bijna geen
aandacht aan hem besteedde.

De jaloerse Ezel kreeg nu een onnozel idee: indien hij precies deed
zoals de
hond zou zijn Meester hem zeker even graag zien. Op een
dag verliet hij dus zijn stal en kwam met veel hoefgeklepper

het huis binnengelopen.

Zijn Meester zat aan tafel te eten en de Ezel begon rond te
springen,
liep met veel gebalk rond de tafel en stootte deze om.
Daarna zette
hij zijn voorpoten op de knieën van de Meester en
stak zijn tong uit
om het gezicht van zijn Meester te likken,
net zoals hij het
Schoothondje had zien doen.

Maar door zijn grote gewicht viel ook de stoel om en rolden de
Meester en de Ezel op de grond tussen de gebroken borden.
De Meester was verontrust door het vreemde gedrag van zijn
Ezel en
riep om hulp.

Al gauw kwamen zijn bedienden binnen en toen ze zagen dat het
lompe dier hun Meester in gevaar bracht, schopten ze tegen de Ezel
zijn achterste en dreven hem met stokslagen terug naar zijn stal.

CONCLUSIE


Probeer geen gunsten te winnen door
dingen te doen die tegen je
eigen natuur
en karakter ingaan.

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.