Blik in de toekomst

Song: Zo Ver In De Toekomst
Opnames zijn nog niet begonnen dus voorlopig nog de sample-tune. Wordt waarschijnlijk een beetje cabaret-achtig kleinkunst liedje…

Het korter worden van veel gletsjers op aarde moet al begonnen zijn rond 1800. De gletsjers groeiden aan tijdens de 18e eeuw maar dat was het (tijdelijk) gevolg van de kleine ijstijd. Ook ondergrondse aktiviteit (vulkanen) is van invloed, alles wijten aan de opwarming tijdens de moderne tijd na 1850 lijkt niet helemaal correct…

Continentverschuiving
volgens Alfred Wegener

De naam Alfred Wegener zal altijd verbonden blijven met het idee van continentverschuiving.

Hij was niet de eerste aan wie de overeenkomst in kustverloop van tegenoverliggende continenten, bijvoorbeeld Afrika en Zuid-Amerika, was opgevallen. Hij was wel de eerste die probeerde met geologische gegevens de overeenkomst verder te onderbouwen.

Lange tijd werd echter zijn theorie door het merendeel van de geologen niet aanvaard. De reden daarvoor was dat hij geen geschikt mechanisme kon formuleren, waarmee dit soort gigantische veranderingen -verschuivingen van een heel continent over honderden of duizenden kilometers- kon verklaren.

Hij dacht daarbij aan getijden- of centrifugale krachten en dat viel niet in de smaak van de natuurkundigen.

In een groot deel van de geologische wereld werden daarom de overeenkomsten in aardlagen aan weerskanten van de oceanen als toeval terzijde gelegd en continentverschuiving werd lange tijd verguisd.

Pas in de jaren 1970 is er een ommekeer gekomen, nadat onderzoek van de zeebodem aan weerskanten van de Mid-Atlantische Rug aanleiding gaf tot het ontstaan van de theorie van de platentektoniek.

De Humboldt Stream (El Nino) is vernoemd naar Alexander Humboldt die in zijn tijd door velen – zelfs Charles Darwin – als de grootste natuurwetenschapper aller tijden gezien werd.
Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *