Chaplin’s Great Dictator Speech (NL)


Het spijt mij maar ik wil geen heerser zijn. Dat ligt niet in mijn aard. Ik wil niet regeren en overwinnen. Ik zou willen dat ik iedereen kon helpen – zo mogelijk. We willen allemaal elkaar bijstaan. Dat is hoe wij mensen nu eenmaal zijn. We willen elkaar’s geluk delen en niet elkaar’s misere. We willen elkaar niet haten en minachten. Er is de ruimte en een plek voor iedereen. De prachtige aarde is rijk genoeg en kan ons allemaal voorzien. We zouden ons leven in alle vrijheid kunnen leven maar we hebben het zicht daarop verloren.

Hebzucht heeft de ziel van de mens vergiftigd, heeft muren van haat opgericht, heeft ons in ganzepas naar de put van ellende en het slagveld van het bloedvergieten geleid. We hebben in alles snelheid en vooruitgang gebracht maar onszelf opgesloten. De machinerie dat ons overvloed moet geven, heeft ons armlastig gemaakt. Onze kennis heeft gezorgd voor cynisme. Onze slimheid is nu hard en onvriendelijk geworden. We denken te veel en voelen te weinig. Meer nog dan machines hebben we nu menselijkheid nodig.

Meer dan altijd maar uitgekookt en slim zijn, verlangen we naar barmhartigheid en vriendelijkheid. Zonder deze kwaliteiten zal ons leven altijd gewelddadig blijven, en alles zal bijvoorbaat verloren zijn.

Het vliegtuig en de radio heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Deze uitvindingen zelf zijn voorbeelden dat de mens van nature het goede voorstaat, dat we in de universele broederschap geloven, dat we eenheid wensen voor ons allemaal. Op dit moment horen miljoenen mensen mijn boodschap dankzij deze radio-uitzending, miljoenen die die misschien wanhopig zijn, mannen, vrouwen, kinderen – slachtoffers van een systeem dat gevangenschap en martelingen van onschuldige mensen gebruikt voor haar doeleinden.

Tegen degene die nu naar mij luisteren zeg ik: wees niet wanhopig! De tegenspoed die nu heerst zal voorbijgaan, het is alleen maar de bitterheid van degene die het goede in de mens vrezen waar wij allen de dupe van zijn nu. Maar de haat zal verdwijnen en dictators hebben nooit het eeuwige leven; wat zij de mensen hebben afgepakt zal weer door de mensen worden opgeeist. De vrijheid kan nooit sterven.

Soldaten, laat je toch niet beinvloeden door die bruten – het zijn mannen die niets om jouw geven en je leven willen regeren, ze vertellen je wat je moet doen, wat je moet denken en zelfs hoe je je moet voelen! Ze gebruiken jullie als kanonnenvoer.

Geef jezelf niet weg aan deze onmenselijke figuren – het zijn kille machine-mensen met hun hart als machines, met hun hoofd als machines, maar jij bent geen machine! Jij bent geen kuddevee! Je bent een mens! Jij hebt de liefde van heel de mensheid in jouw hart. Jij kent geen haat. Soldaten, vecht niet voor de slavernij! Vecht voor de vrijheid!

Het 17e hoofdstuk van het boek van St Luke zegt: het koningrijk Gods is in de mens. Niet in 1 man of een groep van mensen maar in iedereen. Jij en alle mensen hebben de macht. De macht om machines te maken maar ook de macht om geluk te creeeren. Om dit leven een schitterend en fantastisch avontuur te laten zijn, in vrijheid geleefd.

Uit naam van de democratie – laten we deze macht gebruiken en een zijn. Laten we vechten voor een nieuwe wereld, een fatsoenlijke wereld die ons werk geeft, die onze jongeren een toekomst biedt en de ouderen zekerheid van een goed bestaan.

Enzovoort.
Click to listen highlighted text!