Geschiedenis Muziek

ontdekkingsreisje door de klassieke muziekgeschiedenis met informatie, videos,, flipboekjes & heel veel Spotify muziek

Blog

Muziek Noord-Amerika

EEN MOZAÏEK IN HET MOZAÏEK

Er zijn vele naties, die, als de Nederlandse, hun muziek niet ’van vreemde smetten vrij’ hebben kunnen scheppen. Waarlijk nationale muziek vindt men daar, waar grote mannen zich met behulp van oude volkskunst grotendeels aan de invloed van de overmachtige Italianen, Fransen en Duitsers wisten te ontworstelen en kunstmuziek met eigen trekken hebben ontwikkeld.

Bij de Russen, Tsjechen, Hongaren, Spanjaarden en Finnen bijvoorbeeld, kan men horen hoeveel moeite dat heeft gekost en tevens het antwoord vinden op de vraag, waarom het zovele andere geografisch-staatkundige groeperingen niét is gelukt: hun geschiedenis vertelt van doofheid voor de kansen die de volksmuziek bood, of van haar te grote aantal en te verschillend geaarde bronnen, of van een eenvoudigweg te bloedarme volksmuziek. Het tweede was het geval waar een verscheidenheid van volksrassen en -stammen tot een min of meer kunstmatige natie werd aaneengesmeed. Hiervan bestaat geen duidelijker voorbeeld dan dat van de Verenigde Staten van Amerika. 

Noord-Amerika

Het in dit gebied thuis zijnde rode ras kreeg allengs gezelschap van het witte, het zwarte en het gele ras. Anders gezegd, de Indianen, Europeanen, negers, Chinezen en Japanners vormden op een gegeven moment zijn ‘bevolking’ met haar moreel, religieus en artistiek gedifferentieerde karakter. In Noord-Amerika’s historie kan men lezen, dat van de Europeanen achtereenvolgens Spanjaarden, Portugezen en Italianen, Engelsen, Schotten en Ieren, Hollanders, Duitsers en Fransen, Scandinaviërs en Oosteuropeanen er kolonies stichtten. Het begon met de ontdekkingsreizen in de 16e eeuw, het ging verder met immigraties van minderheden tijdens Europese godsdiensttwisten, er volgden grootscheepse exploitatie van de rijke bodem (pionierende boeren, avontuurlijke goudzoekers!), wreed bevochten politieke eenwording en kolossale industrialisatie. De Indianen werden teruggedrongen en tenslotte gedecimeerd, een groot aantal negers werd als slaven uit Afrika gehaald (zij bleven na hun vrijmaking op I januari 1863 als voorlopig slechtbetaalde ‘loonslaven’), de Europeanen met een Britse meerderheid kregen na botsingen met het militair- bezettende en belastingen heffende Engeland, hun ‘onafhankelijkheid’ en werden toen pas echte ‘Amerikanen’.

Lees verder – flipboekje met Spotify links

Geschiedenis Muziek, Site by Moonpub NET, The Netherlands © 2021 Frontier Theme
Click to listen highlighted text!