Geschiedenis Muziek

ontdekkingsreisje door de klassieke muziekgeschiedenis met informatie, videos,, flipboekjes & heel veel Spotify muziek

Blog

Gustav Mahler (1860 – 1911)

Oostenrijkse componist en dirigent, bekend om zijn 10 symfonieën en verschillende liederen met orkest, die veel verschillende stijlen van de romantiek samenbrachten.

Hoewel zijn muziek 50 jaar na zijn dood grotendeels werd genegeerd, werd Mahler later beschouwd als een belangrijke voorloper van de 20e-eeuwse compositietechnieken en een erkende invloed op componisten als Arnold Schönberg, Dmitry Sjostakovitsj en Benjamin Britten.

Als componist is Mahler reeds op jeugdigen leeftijd bekend geworden. Tot zijn eerste composities behooren: de opera liederen, kamermuziek, vervolgens een op muziek gezet sprookje Rübezahl (waarvan de tekst door hemzelf vervaardigd was), de Liedereines fahrenden Gesellen en de uitwerking der schetsen van de opera Die drei Pintos van Karl Maria von Weber.

De voornaamste toonscheppingen van Mahler echter bestaan in zijn negen symphonieën, waarvan de eerste in 1891 het licht zag. Gedurende zijn leven weinig gewaardeerd, zijn deze werken na zijn dood door een gedeelte der muzikale wereld hemelhoog verheven, door een ander gedeelte tamelijk laag geschat.

Tegenover dit harde oordeel staat de bewondering van velen die in Mahler een componist menen te zien, even groot als Beethoven in zijn tijd was. Het verschil van mening over zijn betekenis als  componist hangt grotendeels af van het standpunt waarop men zich bij de beoordeeling van zijn werken plaatst. Degenen die geloven aan de vooruitgang der zuiver instrumentale muziek, zullen in Mahler de toondichter begroeten die aan de symfonische vorm nieuw leven gegeven en effecten verkregen heeft, die in vroegere werken van die aard niet voorkomen. 

Wie daarentegen de betekenis van Richard Wagner hebben begrepen, welke meester van oordeel was, dat de zuiver instrumentale muziek zich behoort te bewegen binnen de grenzen door de klassieke meesters afgebakend, en dat zij, buiten die grenzen tredend, zich in het onverstaanbare en onbegrijpelijke dreigt te begeven, zullen in Mahler’s symfonieën slechts een vruchteloze poging zien om in de symfonischen vorm elementen te brengen, die er niet in passen. Mahler wil geen programma-componist zijn: hij heeft dit uitdrukkelijk altijd gezegd.

Geschiedenis Muziek, Site by Moonpub NET, The Netherlands © 2021 Frontier Theme
Click to listen highlighted text!